Reisschema / Travelingschedule

Outdoor Experience  studenten Sportkunde en students sportstudies
vertrek; woensdag 6 april 2022 om 09:30 uur: instituut voor Sportstudies
retour; vrijdag 8 april 2022 om ± 16:00 uur: instituut voor Sportstudies

Outdoor Experience  studenten ALO en ALO-Pabo
vertrek; maandag 11 april 2022 om 09:30 uur: instituut voor Sportstudies
retour; woensdag 13 april 2022 om ± 16:00 uur: instituut voor Sportstudies

Touringcar vanaf WAS gebouw
Bij het Instituut voor Sportstudies (WAS gebouw) zullen de bussen zich opstellen met op de voorzijde (bij het raam), welke klassen in welke bussen plaats dienen te nemen. Zorg dat je 30 minuten vantevoren aanwezig bent. Vóór het instappen dien je, je te melden bij je GCP’er. Deze overhandigt vervolgens de lijst met inzittenden aan de buschauffeur en krijgt deze terug bij de uitstap in Drenthe. Daar zal de lijst overhandigd worden aan de slb’er.

Let op! Tijd voor omkleden is er niet, het programma start meteen bijeenkomst.

NB 1. Eventuele wijzigingen in het reisschema worden via deze weg gecommuniceerd.

NB 2. Op de laatste dag zal via deze weg gemeld worden wanneer de bussen vertrokken zijn.

English
Here is the traveling schedule for the program in Drenthe. Make sure you are at school half an hour prior to departure of the buses.

Outdoor Experience, Sportstudies students
departure; Wednesday april 6  2022 at 09:30 uur: institute for Sportstudies (WAS building)
return; Friday april 8  2022 at 16.00 uur: institute for Sportstudies (WAS building)

Touringcar from WAS building
At the Institute for Sport Studies (WAS building), the buses will line up with on the front (by the window), which classes should be seated in which buses. Make sure you arrive 30 minutes before the event. Before boarding the bus, you need to report to your GCP. He will then hand the list of passengers to the bus driver and get it back at the exit in Drenthe. There, the list will be handed over to the slb’er.

Please note! There is no time to change clothes, the program starts immediately meeting.

NB 1. Any changes in the itinerary will be communicated through this way.

NB 2. On the last day will be reported via this way when the buses have left.