Reisschema / Travelingschedule

Outdoor Experience  studenten Sportkunde & Sportstudies
vertrek; vrijdag 29 september 2023 om 13:00 aanwezig op Centraal Station Maastricht
retour; dinsdag 3 oktober 2023 om ± 12:30 vanuit locatie Belgie

Outdoor Experience  studenten ALO en ALO-Pabo
vertrek; dinsdag 3 oktober 2023 om 13:00 aanwezig op Centraal Station Maastricht
retour; zaterdag 7 oktober 2023 om ± 12:30 vanuit locatie Belgie

Trein vanaf Maastricht
Vanaf het centraal Station Maastricht vertrekt een Belgische trein naar de locatie in de Ardennen. Op Blackboard wordt op nader datum perron en tijd gepubliceerd, afhankelijk van de planning van de Belgische spoorwegen.

Let op! Tijd voor omkleden is er niet, het programma start meteen bij aankomst in de Ardennen.

NB 1. Eventuele wijzigingen in het reisschema worden via deze weg gecommuniceerd.

NB 2. Op de laatste dag zal via deze weg gemeld worden wanneer de de trein richting Maastricht is vertrokken.

English
Here is the traveling schedule for the program in Belgium.

Outdoor Experience, Sportstudies students
departure; Friday September 29  2023 at 13:00 at central Station, Maastricht
return; Tuesday October 3  2023 at ±12:30 from location in Belgium

Train from Maastricht

A Belgian train departs from Maastricht Central Station to the location in the Ardennes. Platform and time will be published on Blackboard on further date depending on the schedule of the Belgian railroads.

Attention! There is no time to change clothes, the program starts immediately meeting upon arrival at the Ardennes.

NB 1. Any changes in the travel schedule will be communicated through this channel.

NB 2. On the last day the departure time of the train to Maastricht will be communicated here.